retour formulier

Formulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
— Aan

Tassenopmaat
Doetseweg 34
3381 KG Giessenburg
[email protected]
06-10932672

 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de
verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen
(*):
— Besteld op (DD-MM-YYYY) : 

— Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

— Naam/Namen consument(en)

 

— Adres consument(en) :

 

 

 

— IBAN Rekeningnummer:

 


— Handtekening van consument(en)

 

 

— Datum(DD-MM-YYYY):

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.